• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Przemiany liberalnych społeczeństw
Wiele dzisiejszych społeczeństw bierze swoje informacje o świecie z publikatorów oraz nie ma w tym nic podejrzanego ani niepewnego tak długo, jak środki masowego przekazu w danym państwie są pluralistyczne, wolne oraz starają się choć być bezstronne. W minionych latach dostrzega się jednak bezpośrednio, że środki masowego przekazu stały się przede wszystkim interesem, który ma za zadanie dostarczyć określone korzyści inwestorom oraz pomnażać wartość marek na giełdzie. Niestety, nie służy to zbytnio jakości samych programów oraz wiadomości medialnych, w związku z tym wiele społeczeństw musi radzić sobie z doborami politycznymi bez pozyskania poprawnego wsparcia merytorycznego ze strony mediów. Coraz to częściej bo media odpuszczają sobie misję wpajania wśród mieszkańców zasadniczej wiedzy na temat najróżniejszych detalów życia politycznego. Coraz to częściej w związku z tym politolodzy czy socjolodzy spostrzegają jak na dłoni, że społeczeństwo daje sobą dosadnie manipulować, nawet jeżeli politycy nie są zbyt wytrwali. Dostęp do mediów, które szukają jedynie korzyści finansowych, daje politykom znakomite narzędzie do pozyskiwania poparcia.

Szczegóły na stronie: https://www.refmat.org.pl/

Categories: Blog

Comments are closed.